برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه c (4398)

3-4-3- ارزیابی معدنی283-5- چگونگی تهیه مصالح در کارگاه‌های شن و ماسه293-6- شن و ماسه در بتن323-7- شن و ماسه در آسفالت323-8- مطالعه بازار33فصل چهارم- ارزیابی مالی- اقتصادی طرح364-1- هزینه‌های سرمایه‌ای364-1-1- سرمایه‌گذاری ثابت364-1-2- سرمایه‌ در گردش434-2- Read more…

پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد c (4397)

1-6-5-طبقه بندی نانوکامپوزیت ها و انواع آن29 1-6-6-روش های ساخت نانو کامپوزیتها31 1-6-7-کاربرد نانوکامپوزیت ها در پوششدهی33 2-مروری بر کارهای گذشته35 2-1-مروری اجمالی بر تاریخچه ی پوشش ها35 2-2-پوششهای نوین خطوط لوله36 2-3-بررسی انواع گوناگون Read more…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد c (4396)

4-1-2-2 تاریخچه اسکی در ایران223-2 مطالعه امکان سنجی231-3-2 امکان سنجی عملیاتی241-1-3-2 امکان سنجی قانونی252-3-2 امکان سنجی فنی251-2-3-2 توسعه پایدار گردشگری اسکی273-3-2 امکان سنجی اقتصادی301-3-3-2 اقلام و امکانات مورد نیاز جهت بهره برداری از یک پیست Read more…

پایان نامه ها

منبع تحقیق c (4395)

3-4 مدرنیزاسیون523-5 تفاوت مدرنیته و مدرنیسم533-6 مدرنیسم در هنر543-6-1 مدرنیسم در سیر هنر پس از امپرسیونیسم؛ سمبولیسم، اکسپرسیونیسم، کوبیسم573-6-2 ویزگی های هنر مدرن603-7 ورود مدرنیسم به ایران613-8 نگاهی بر مسئلهی روشنفکری در ایران64فصل چهارم: آسیب Read more…

پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد c (4394)

1-4-1- مسیرهای دسترسی به دهکویه71-4-2- جغرافیای طبیعی روستای دهکویه81-4-3- آب و هوای دهکویه81-5- شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دهکویه101-6- مطالعات پیشین101-6-1- مطالعات پیشین بر روی موضوع مورد مطالعه111-6-2- مطالعات پیشین بر روی منطقه مورد مطالعه121-7- Read more…

پایان نامه ها

تحقیق c (4392)

2-2-7-5.مفهوم کارایی252-2-7-6.رابطه کارایی، اثربخشی و بهرهوری252-2-7-7.جایگاه کارایی در برنامهریزی شهری262-3.انواع کارایی272-3-1.کارایی فنی272-3-2.کارایی تخصیصی282-3-3.کارایی اقتصادی282-3-4.کارایی ساختاری282-4.روشهای ارزیابی کارایی282-4-1.روشهای پارامتریک292-4-2.روشهای ناپارامتریک292-5.مدل تحلیل پوششی دادهها292-5-1.تاریخچه تحلیل پوششی دادهها292-5-2-1.تعریف ورودی و خروجی در مدل تحلیل پوششی دادهها302-5-2-1-1.تعریف ورودی302-5-2-1-2.تعریف خروجی302-6.مدلهای Read more…

پایان نامه ها

تحقیق c (4391)

3-4-1- توصیف کلی جبران ساز یکپارچه کیفیت توان……………………………………………..413-4-2- مدارقدرت جبران ساز یکپارچه کیفیت توان………………………………………………………………..42 3-4-3- کنترل کننده جبران ساز یکپارچه کیفیت توان……………………………………………………………..433-4-4- شبیه سازی جبران ساز یکپارچه کیفیت توان……………………………………………….443-5- جبران ساز یکپارچه کیفیت توان چند Read more…

پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (4390)

3-3-2حضور اشیا دیگر323-3-3تفاوت ظاهری علایم333-3-4تغییر فیزیکی علامت343-3-5 تغییر رنگ علامت353-3-6 حرکت بلوری353-4 رویکردهای آشکارسازی علایم ترافیکی363-4-1 آشکارسازی علایم ترافیکی بر اساس رنگ363-4-1-1 بررسی اجمالی فضاهای رنگی373-4-1-2-1 قطعه بندی آستانه رنگی413-4-1-2-2 پیوستن پویای پیکسل423-4-1-2-3 تبدیل به Read more…

پایان نامه ها

مقاله دانلود c (4388)

به نام خدا اظهارنامهاینجانب فاطمه عندلیب لاری دانشجوی رشته فیزیولوژی دانشکده علوم دانشگاه شیراز اظهار می‌کنم که این پایان‌نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق و Read more…

پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد c (4387)

2-3. واژههای پایه142-3-1. تعریف واژههای پایه142-3-2. انواع واژههای پایه152-3-3. روشهای تشخیص واژههای پایه162-3-4. معیارهای تشخیص واژههای پایه182-3-4-1. جایگزینی نحوی182-3-4-2. متضاد182-3-4-3. باهمآیی همنشینی192-3-4-4. گستردگی192-3-4-5. شمول معنایی ……………………………………………………………………………………………………………..202-3-4-6. عاری بودن از مظاهر فرهنگی …………………………………………………………………………………….202-3-4-7. تلخیص ……………………………………………………………………………………………………………………… 212-3-4-8. Read more…